Belgian Corvette Club

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Belgian Corvette Club VZW kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Belgian Corvette Club VZW, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Belgian Corvette Club VZW verstrekt. Belgian Corvette Club VZW kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM BELGIAN CORVETTE CLUB VZW GEGEVENS NODIG HEEFT

Belgian Corvette Club VZW verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Belgian Corvette Club VZW uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG BELGIAN CORVETTE CLUB VZW GEGEVENS BEWAART

Belgian Corvette Club VZW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Belgian Corvette Club VZW verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Belgian Corvette Club VZW worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Belgian Corvette Club VZW gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Belgian Corvette Club VZW maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Belgian Corvette Club VZW bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Belgian Corvette Club VZW te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Belgian Corvette Club VZW heeft hier geen invloed op. Belgian Corvette Club VZW heeft Google geen toestemming gegeven om via Belgian Corvette Club VZW verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@belgiancorvetteclub.be. Belgian Corvette Club VZW zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Belgian Corvette Club VZW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Belgian Corvette Club VZW verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Belgian Corvette Club VZW op via info@belgiancorvetteclub.be. www.belgiancorvetteclub.be is een website van Belgian Corvette Club VZW. Belgian Corvette Club VZW is als volgt te bereiken:

Postadres: Hendrik-Heymanplein 4, 9100 Sint-Niklaas
Vestigingsadres: Hendrik-Heymanplein 4, 9100 Sint-Niklaas
Telefoon: 03/777.02.56
E-mailadres: info@belgiancorvetteclub.be